• Представяне на книгата Епопеята на Добружда

  • Книгата „Епопеята на Добруджа”е написана във времеви, дори и в часови аспект, акцентирайки не просто върху бойните действия, а върху героизма и себеотдаването на обикновения войник,офицер, командващ. В нея читателят ще открие трепетите на командващите, саможертвата на офицерите и войниците при обсадата, боевете за отде [...]