Представяне на книгата Епопеята на Добружда

Книгата „Епопеята на Добруджа”е написана във времеви, дори и в часови аспект, акцентирайки не просто върху бойните действия, а върху героизма и себеотдаването на обикновения войник,офицер, командващ. В нея читателят ще открие трепетите на командващите, саможертвата на офицерите и войниците при обсадата, боевете за отделните фортове и превземането на Тутраканската крепост. Епичните боеве за Тутракан са представени по един неповторим начин, като правят впечатление – задълбочените познания на автора във военно-географско отношение, при описване на бойните действия, както и на всички населени места и характерни височини по целия Добруджански фронт като цяло. Характерният почерк на Красимир Узунов е белег за задълбочени познания на Военно-географския район, на който се водят бойните действия.

В книгата „Епопеята на Добруджа”, читателят ще открие задълбочени биографични данни и войскови характеристики на наши и чужди военноначалници, офицери и дори на обикновени войници. Ще открие още задълбочени психологически анализи на нагласата, убедеността, родолюбието и патриотизма на конкретните исторически личности.

От построението на войските, техните бойни задачи, до нагласата им за реализиране на тактическите и стратегически замисли, у читателя остава усещането за съпричастност с мащабността на Епопеята.

Не е пропусната и помощта, себеотдаването и в крайна сметка решаващата подкрепа на обикновените, но необикновени Добруджанци. Ярко е показано тяхното въжделение за обединение с Майка България и свобода за Добруджа.

Книгата „Епопеята на Добруджа” е написана въз основа на малко известни факти за тези героични времена и събития. Огромната част от фактическата информация е добита и обработена от неизползвани архивни източници, фронтови сводки, протестни ноти, лични дневници на различни по ранг командири и обикновени войници, фронтови донесения, анализи на редица наблюдатели и стратези към онова време, военни архиви.

Книгата можете да закупите от нашия онлайн магазин: Епопеята на Добружда